A A A

Aardappelen

Bij 'de Oude Haven' worden twee soorten aardappelen (10 ha) gekweekt:

 

  • solist (vroege aardappel)
    planten: maart / april
    oogsten: juli
  • Sarpo Mira (resistent tegen aardappelziekte phytophtora)
    planten: april
    oogsten: september/oktober

 

De aardappelen worden geplant en op grote ruggen gefreesd. Het topje van de ruggen wordt met een wiedeg afgereden. Het klein kiemend onkruid wordt weggereden. Met een ecoridger wordt het onkruid tussen de ruggen weggehaald. Verder wordt het onkruid gekapt. Voor de oogst worden de aardappelen geklapt en dood gebrand.

 

'De Oude Haven' maakt gebruik van het rijpadensysteem op GPS. Rijpadenteelt is erop gericht om een zo klein mogelijke oppervlakte te berijden. Hiervoor gebruikt men vaste ‘rijpaden’. Steeds wordt over dezelfde (smalle) sporen gereden. Het doel van rijpadenteelt is om de bodemstructuur te sparen, zodat de condities voor het gewas zo optimaal mogelijk zijn.

 

Na de oogst gaan de aardappelen direct naar de afnemer.