A A A
  • Duco Verbrugge
    Duco Verbrugge

Algemeen

Biologische akkerbouw is veel minder belastend voor het millieu. Bij 'de Oude Haven', met in totaal 40 ha landbouwgrond, worden vanzelfsprekend geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

 

Bij 'de Oude Haven', biologisch sinds 2002, is schoffelen de belangrijkste onkruidbestrijder. In april, mei en juni hebben seizoensarbeiders hier een dagtaak aan. 'De Oude Haven' biedt dan ook onderdak aan deze seizoenarbeiders.

Vanzelfsprekend zijn biologische producten gezond, puur natuur en overheerlijk! Je proeft écht het verschil. Komt u ook eens proeven bij 'de Oude Haven'?

 

U bent van harte welkom!

 

Meer informatie over biologische akkerbouw vindt u op www.skal.nl.